тална поставка Музеја Срема усмерена је ка презентовању остатака из римског периода постојања Сирмијума, а осмишљена je од стране најпопуларнијег археолога Сремске Митровице, Петра Милошевића. Већ у ходнику Музеја улази се у стари и фасцинантан свет камених споменика који воде до музејског дворишта, лапидаријума,  где се могу видети надгробни споменици (од којих се истиче прелепи примерак надгробне плоче римског официра Тита Коминија са краја I века наше ере), велики број жртвеника од којих је већина нађена крај бенефицијарне станице, миљокази, орнаментисани саркофази и уникатни примерк сунчаног сата са фигуралним представама Атласа, Херкула и Ификла. Јединствен је налаз на самом просоту Музеја – ville urbanae са предивним подним мозаицима, који су нажалост склоњени и чекају времена када ће бити омогућена њихова конзервација и презентација широј јавности.
У самој згради Музеја наставља се археолошка поставка. Ту се може видети краћи приказом фосилних остатака животиња, које су обележиле дуг период првобитне људске цивилизације и са ових простора ишчезле заједно са културом палеолита. Приказани су остаци које су за собом оставили људи из неолита као што су камене секире, коштани предмети, затим бронзанодобне керамичке посуде, оставе из раног халштата и предмети настали под хеленистичким утицајем, као и материјал везан за културу Келта који се на нашем простору насељавају у IV веку старе ере.
Римски период приказан је кроз мноштво предмета. Овде се може видети војничка опрема извучене из реке Саве код Сремске Раче, затим пољопривредние алатке, мерни инструменати, амфоре и питоси у којима су чувани пиће и храна, посуде типа terra sigillata, најквалитетнија римска керамика. Свакодневни живот грађана Сирмијума представљају керамика, бронзане посуде, накит и новац, као и једна касица са мањом количином новца из оставе из Бикић Дола од I до IV века наше ере. Дат је приказ новца који су ковали цареви рођени у самом Сирмијуму и његовој околини. Такође је изложен и византијски новац.
Фрагментованим фигуралним и вегетативним фрескама и примерцима камене пластике (представе Диониса, Минерве, једног од Диоскура) дочаран је живот богатијег слоја. Ту је и ситна пластика, теракоте и оловне иконе тзв. Дунавског коњаника. Живот хришћана у самом граду и околини приказан је кроз низ камених плоча везаних за цркве које су грађене на овом простору. Изузетан је примерак дела мермерне  „часне трпезе” са библијском сценом Јоне кога гута кит.
Поставка се завршава кратким погледом на германски и аварски период где је обележен моменат пада Сирмијума у аварске руке 582. године једном опеком са грчким натписом који садржи молитву за спас града и житеља у време опсаде дуге три године. На самом крају су остаци из времена развоја словенског живља до XIV века наше ере.

 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription