Фестивал археолошког филма, представља савремени вид презентације заштите културне баштине, и уједно развија свест о заштити културног добра. Филмови се преузимају са Међународне смотре археолошког филма, а Музеј Срема их емитује током новембарских дана.

 

ДАН МУЗЕЈ СРЕМА - ИНОВАЦИЈА СТАЛНЕ АРХЕОЛОШКЕ ПОСТАВКЕ

23. новембра 2012. године Музеј Срема прославио је 66 постојања. Овом приликом  приређена је нумизматичка изложба која заправо представља део Сталне археолошке поставке. За овај део сталне поставке направљене су  нове витрине са осветљењем, као и нови панои са текстом који прати изложени материјал.
Изложене су копије 33 златника који су пронађени 1973. године приликом археолошких ископавања на локалитету Сирмијум 49. Том приликом је у распаднутој кожној кесици откривена остава златника међу којима су се налазила и четири униката, што је овој остави донело светски значај у нумизматичкој јавности. Остава је за ових 39 година излагана свега два пута по неколико сати, али се сада посетиоцима пружа прилика да виде копије овог блага које поседује Музеј Срема.
Остава је из периода Константина Великог и укупно тежи 160,53 грама или 36,5 солида. Хронололошки захвата период од 317. до 337. године. Садржи нумизмате са ликом Константина Великог (24 комада), Хелене (2 комада),  Констанција II  (3 комада), Криспа (2 комада) и Константина II ( 2 комада). Поред четири униката на паноу изнад витрина је приказан и златник са ликом Хелене, мајке цара Константина, који је искован 324/325. године у ковници Сирмијум.
Музеј Срема дугује захвалност господи Ненаду Дамњановићу и Владимиру Божовићу који су урадили копије златника. Изложбом копија златника цара Константина Великог,  мајке Хелене и његових синова, Музеј Срема се укључио у прославу јубилеја 1700 година хришћанства, који се обележава 2013. године у нашој земљи и читавом хришћанском свету.