сторијска збирка Музеја Срема формирана је приликом оснивања Музеја 23. новембра 1946. године. Збирка је била подељена на Старију и Новију историју. Новију историју представљали су предмети из периода социјалистичког и радничког покрета, односно периода НОБ-а (1941-1945). Први предмети у историјској збирци набављени су 20. децембра 1946. године. Добровољни сарадник у Збирци био је, професор историје у Митровачкој гимназији, Милан Перенчевић коме се 1948. придружио професор Крста Радуновић. Програм истраживачко-сабирачког рада организован је на волонетрској основи. Мрежа сарадника – «повереника за старине» покривала је свих пет тадашњих сремских срезова (Сремска Митровица, Шид, Рума, Стара Пазова и Земун).
Презентација музејског материјала, на сталним музејским поставкама, представљала је значајан сегмент рада Историјског одељења од отварања Градског музеја за јавност, 31. маја 1948. године.
Историјска збирка Музеја Срема је 1959. прерасла у историјско одељење.
Прва изложба историјског одељења, изван музејског простора, била је Меморијална изложба на Спомен гробљу, организована 1960. године. Исте године у својству првог кустоса историчара запослен је историчар Радомир Прица. Друга стална историјска изложба, ван музејског простора, отворена је 1969. Била је то изложба Робија – школа револуционара смештена у војно граничарској згради (зграда пуковније, касније старе гимназије) на Тргу Светог Димитрија бр. 10. Трећа стална музејска поставка постављена је на Фрушкој гори: Меморијална изложба Рохаљ базе (1978). Стална историјска поставка Музеја Срема СРЕМ КРОЗ ВЕКОВЕ отворена је за јавност 2008. године у згради Музеја Срема, на адреси Вука Караџића 3.
Историјско одељење располаже са око 15.000 предмета различитог порекла и врсте материјала, у временском распону од пуног средњег века до друге половине 20. века. 
Музеалије Историјског одељења су подељене на неколико збирки: збирка старије историје, нумизматичка збирка, збирка архивалија, збирка фотографија, збирка тродимензионалних предмета, збирка штампе.

 

  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription