JAVNE NABAVKE 


Javne nabavke 2018

Plan javnih nabavki za 2018. godinu (pdf)


Javne nabavke 2017

Plan javnih nabavki za 2017. godinu (pdf)
Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti usluga (pdf)
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti usluga (pdf)