едагошка служба реализује рад са публиком, нарочито са младима, кроз предавања, посете сталној поставци и тематским изложбама, филмским и видео пројекцијама.
У жељи да се приближи савременим музеолошким тенденцијама, које стављају нагласак на успостављање интерактивног односа музејских садржаја и стручњака са једне стране, и публике са друге, Музеј Срема од 2002. године организује различите креативне радионице за младе.
Реализација радионице Наше наслеђе спроводи се кроз обилазак сталне поставке, упознавања са богатом културном и историјском прошлошћу града и околине, те упознавања са основним задацима музеја као институције. Следећи сегмент радионице, обухвата примену знања и креативности цртањем експоната, слагањем слагалица, и у завршном делу прављење плаката који осликава богато наслеђе града. Овим се реализује групни рад и партнерство између деце, а током целог процеса радионице деца активно суделују и имају непосредни додир са садржајем баштине.
У циљу неговања обичаја везаних за верске празнике служба реализује Ускршњу радионицу, путем које упознаје учеснике са радњама, ритуалима и архаичним елементима који се срећу током ускршњег циклуса. Програм обухвата: разговор о обичајима и симболиком празника Ускрса, као једним од највећих хришћанских празник, упознавање са старим технологијама бојења и шарања јаја, презентацију предмета из етнографске збирке, као и коришћење аудио-визуелних средстава: приказивање одговарајућег етнолошког филма. Вредност музејске радионице јесте да оживи умећа и занате који су изумрли, или су пред изумирањем. Поготово данас у време глобализације у музејима се путем оваквог рада нуди поглед у прошлост на сасвим једноставан и сликовит начин.
Радионица за израду античких фресака, осмишљена је као активност на којој учесници могу научити главне елементе израде секо и фрескo сликарства, а затим га применити пресликавањем добијених античких мотива и наношењем природног пигмента на одговарајућу основу. 
Фестивал археолошког филма, представља савремени вид презентације заштите културне баштине, и уједно развија свест о заштити културног добра. Филмови се преузимају са Међународне смотре археолошког филма, а Музеј Срема их емитује током новембарских дана.