У жељи да се приближи савременим музеолошким тенденцијама, које стављају нагласак на uспостављање интерактивног односа музејских садржаја и стручњака са једне стране, и публике са друге, Музеј Срема од 2002. године организује различите креативне радионице за младе.

 
УСКРШЊА РАДИОНИЦА
.У циљу неговања обичаја везаних за верске празнике служба реализује Ускршњу радионицу, путем које упознаје учеснике са радњама, ритуалима и архаичним елементима који се срећу током ускршњег циклуса
НАШЕ НАСЛЕЂЕ
Реализација радионице Наше наслеђе спроводи се кроз обилазак сталне поставке, упознавања са богатом културном и историјском прошлошћу града и околине, те упознавања са основним задацима музеја као институције
РАДИОНИЦА ЗА ИЗРАДУ АНТИЧКИХ ФРЕСАКА
Радионица за израду античких фресака, осмишљена је као активност на којој учесници могу научити главне елементе израде секо и фрескo сликарства, а затим га применити пресликавањем добијених античких мотива и наношењем природног пигмента на одговарајућу основу
МАШКАРЕ
ВЕРТЕП
 
РАДИОНИЦА ГРНЧАРИЈЕ