АРХЕОЛОШКИ ПАРКОВИ У УРБАНИМ ЦЕЛИНАМА КАО СРЕДСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

0
705

Акроним пројекта:  АрхеоДанубе (ArcheoDanube)

Наслов пројекта:  Археолошки паркови  у урбаним целинама као средство  за остваривање локалног  одрживог  развоја

Програм: Interreg Danube

Трајање пројекта: 07.2020 – 12.2022.

Земље партнери:: Словенија, Мађарска, Румунија, Хрватска, Немачка, Бугарска, Чешка Република, Аустрија, Молдавија, Босна и Херцеговина, Србија.

DANUBE културно наслеђе у градовима је богато и различито, али под великим притиском (због недостатка уједначених прописа, резултата истраживања и извора ).  Сви партнери у овом пројекту имају исте изазове:  да укључе и презентују археолошко наслеђе у савремено друштвено окружење,  да  га уклопе у  урбане делове града,  да  укључе очуване и истражене остатке археолошких локалитет  у оквире зграда и делова  града које су у зони заштите (пример: интеграција одрживе мобилности),  да се омогући одрживи развој и  да се постигне економски утицај и видљивост изван локалног нивоа (културни туризам).

Пројекат ће побољшати и интензивирати сарадњу између релевантних  учесника у ДТП у циљу да се сачува, подржи и валоризује културно наслеђе кроз археолошке паркове који представљају средство за развој археотуризма у градовима.  Овај пројекат поплочава пут за припрему конкретних планова, нуди тренинге, израду различитих средстава за конзервацију, конкретне пилот активности мањих размера, за побољшање ефективности руковођења локалитетима  културног наслеђа при примењивању нових иницијатива у туризму (археотуризам). Сви резултати постају репрезентативни за друге дунавске регионе и важни за целу област.

Конзорцијум подразумева археолошке паркове као средство помоћу које локалне власти могу управљати, контролисати и заштитити своје изворе културног наслеђа. Шта више, они су  добар начин повезивања локалне културе, која  представља значајан период у људској историји, са глобалном културом.

У циљу да вредности културног наслеђа остану очуване и буду приступачне садашњим и будућим генерацијама, императив је да се развију и напредују у једном интегрисаном концепту планирања. Пројекат ће допринети схватању археолошких паркова као интегралног концепта  између археолошког наслеђа/ урбаног развоја града  и културног туризма.

ArcheoDanube пројекта је кофинансиран их фондова Европске Уније (ERDF, IPA, ENI) и владе Републике Србије (Министарство културе и информисања, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање Војводине,  Град Сремска Митровица).

Фејсбук страна пројекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Вебсајт линк пројекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here