Etnološko odeljenje Muzeja Srema razvilo se iz etnografske zbirke formirane nakon osnivanja Muzeja 1946. godine. Zahvaljujući prvom upravniku arh. Branku Vasiliću tada je organizovana mreža saradnika – sakupljača među prosvetnim radnicima u gradu i okolnim selima, sa ciljem da se sistematski prikuplja i proučava etnografski materijal, koji je već od 1949. prezentovan javnosti nizom izložbi. U tom periodu zbirku je vodila profesorka Jelena Đekić.

Prvi kustos-etnolog Ljiljana Radulovački zaposlena je u Muzeju Srema 1972. godine, nakon čega se u Etnološkom odeljenju decenijama radilo na prikupljanju predmeta tradicionalne kulture, stručnoj obradi građe i vođenju dokumentacije, terenskom istraživanju duhovnog i društvenog života svih naroda i etničkih grupa na području Srema, zatim na izložbenoj delatnosti i publikovanju radova. Nakon odlaska LJ. Radulovački u penziju 2002. godine, Etnološko odeljenje preuzela je kustos-etnolog Jovanka Dražić, koja je nastavila rad na sakupljanju, obradi i sistematizaciji građe do odlaska u penziju 2012. godine. Od 2013. godine, rukovodilac odeljenja je kustos-etnolog Vladimir Perić. Iste godine, Etnološko odeljenje počinje sa razvijanjem upotrebe audio-vizuelnih metoda u istraživanju pokretne i nematerijalne kulturne baštine, i prezentacijom i produkcijom etnografskih i dokumentarnih filmova.

Etnografsku zbirku čine predmeti nabavljeni poklonima i, u mnogo manjoj meri, otkupom. Broj predmeta nije velik (oko 1300), ali Muzej poseduje gotovo sve karakteristične uzorke materijalne kulture stanovništva Srema od druge polovine XIX do kraja HH veka. Predmeti su podeljeni po manjim tematskim celinama: poljoprivreda i stočarstvo, proizvodnja tekstila (predenje i tkanje), odevni predmeti, tekstilno pokućstvo, tradicionalno posuđe, drevno pokućstvo, zanatski pribor, predmeti duhovne kulture, publikacije.