JAVNE NABAVKE 

Javne nabavke 2019

Sanacija Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici-I faza (sanacija krova, podruma  i sanacija vlage u objektu Trg Svetog Stefana 15)
JNMV 1.2.2/2019

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Javni poziv (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Odluka o dodeli Ugovora (pdf)
Odluka o dodeli Ugovora (pdf)
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru (pdf)


Javne nabavke 2018

Ugovor o javnoj nabavci – Nintel (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija jnmb – usluge zaštite imovine (pdf)
Nabavke decembar (pdf)
Ugovor o javnoj nabavci (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf) 
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Plan javnih nabavki za 2018. godinu (pdf)


Javne nabavke 2017

Plan javnih nabavki za 2017. godinu (pdf)
Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti usluga (pdf)
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti usluga (pdf)