СРЕДЊИ ВЕК

СРЕДЊОВЕКОВНА ЗБИРКА –  због значаја Сирмијума мање пажње је у истраживањима посвећено средњовековном периоду иако је овај простор имао свој изузетан значај у доба Велике Сеобе народа, са неколико екслузивних налаза, поготово из германског и аварског периода. Налаз златног аварског појаса (10 елемената) тежине преко 1 кг злата је више него достојан очувања имена Сремске Митровице у историјским аналима.