Stalna istorijska postavka SREM KROZ VEKOVE smeštena je u gradskom jezgru Sremske Mitrovice. Nalazi se u Ulici Vuka Karadžića 3 u objektu podignutom u drugoj polovini 18. veka koji ima status spomenika kulture. Postavka SREM KROZ VEKOVE prezentuje izuzetno bogatu prošlost prostora između Save i Dunava, od kraja 12. do polovine 20. veka. Na njoj posetioci, posredstvom muzejskih predmeta od posebnog istorijskog značaja, proverenih estetskih vrednosti i visokog stepena dokumentarnosti, uz korišćenje savremenih muzeoloških dostignuća, mogu da upoznaju istorijsku prošlost Srema u četiri državno pravne zajednice koje su se u tom vremenskom periodu formirale na njegovom prostoru.

Posetioci Stalne istorijske postavke mogu da se upoznaju sa geografsko-istorijskim procesom prerastanja toponima u horonim (imena Sirmijum u ime Srem), formiranjem novog naselja koje je svoje ime iznedrilo iz hrišćanske tradicije antičkog Sirmijuma: Civitas Cancti Demetrii ali i dubrovačkom trgovačkom kolonijom u gradu, prvom i najvećom na prostoru srednjovekovne Ugarske države, stradanju Srema od upada Turaka, sremskim Brankovićima tadašnjim srpskim predvodnicima u Ugarskoj i njihovom graditeljskom i duhovnom delatnošću u Sremu.

Na turski period u razvoju Srema, od 1521. do 1699. odnosno 1718. godine, podsećaju autentični predmeti iz tog vremenskog perioda: oružje (helebarda, jatagan belosapac, topovska kamena i metalna đulad iz bitke kod Slankamena 1691. godine) ostaci česme uz manastira Bešenova iz 1611. godine, štampane knjige u Veneciji 1554. i srbulje – rukopisom pisane knjige iz 15. veka i predmeta svakodnevne upotrebe u vreme Osmanske vlasti u Sremu.

Posebno mesto u prezentaciji prošlosti Srema predstavlja period Habsburške dominacije na prostoru Srema u vremenskom periodu od 1699. (1718) do 1918. godine i to: kroz komorski (do 1728. godine ) i spahijski period u razvoju Srema (1728–1745), odnosno život u okviru Vojne granice i Sremske županije, te građanski period u razvoju Srema koji su predstavljeni autentičnim muzejskim predmetima: naoružanje iz 18. i 19. veka, heraldičkim obeležjima plemićkih porodica Odeskalki, Bajić, Prodanović, autentične portrete: Arsenija IV Jovanovića Šakabente iz 1740. godine i mitropolita Stefana Stratimirovića iz 1822. godine i slikarska dela Teodora Stefanova Gologlavca, Vasilija Romanoviča, Dimitrija Bačevića i Teodora Kračuna, proskomidnu liturgijsku iz 1710. godine, spomen ploče o osvećenju hrama u Mitrovici iz 1800. godine, novac cara Leopolda i Marije Trezije, personalne povelje i povelje šidskim zanatlijama (1819) i izgradnji mitrovačke bolnice 1826. godine, srpske štampane knjige: Biblija , Moskva 1751, Minej za juli, Moskva 1763, sakralni predmeti i crkveno umetnički vez iz XVII i XVIII veka (putir, petohlebnica, kadionica, patena…), autentična knjiga iz 1801. godine o iriškoj kugi, diplome iz Srpskog narodnog pokreta u Sremu 1848. godine, carski patent iz 1852. godine, kalfenska pisma iz 1861. i 1869. godine, delovi nameštaja i primenjena umetnost iz 19. veka, lekarsko uverenje iz ordinacije Jovana Jovanovića Zmaja u Beču 1888. godine, slikarska dela Novaka Radonića, Uroša Predića, Stevana Aleksića, sremska štampa: Fruška gora (1878), Zolja (1886) Hrvatski branik (1893); orginalan materijal iz Prvog svetskog rata: asentacija konja i mobilizacija u Mitrovici, bitka na Legetu i stradanje Timočke divizije, oglasi i naredbe iz 1914–1918. te predmeti iz tradicionalnog narodnog života (sprave za zemljoradnju i stočarstvo, narodnu radinost…).

Poslednji segment prezentacije Stalne istorijske postavke predstavlja Srem u Kraljevini SHS i Jugoslaviji. Posetioci mogu da se upoznaju sa privrednim i društvenim prilikama u Sremu posredstvom ilustrativnih elemenata izložbe (fotografije), zatim savremene štampe, diploma, plakata…

Poseban segment predstavljaju odevni predmeti srpske, hrvatske, slovačke i rusinske nošnje i drugih naroda koji su živeli u Sremu. Okupacija i rat na području Srema predstavljeni su orginalnim materijalom koji potvrđuje ustašoidnu politiku NDH prema Srbima, najbrojnijem narodu Srema, ali delovima drugih naroda koji nisu bili lojalni prema novo uspostavljenoj vlasti (zabrana kretanja, zabrana ćirilice, zakoni i naredbe o rasnoj pripadnosti, preveravanju i masovnom streljanju rodoljuba na severnom delu srpskog pravoslavnog groblja u Sremskoj Mitrovici gde je svoj večni mir našao i jedan od najvećih srpskih slikara 20. veka, Sava Šumanović).

Antifašistički pokret u Sremu, prdstavljen je oružjem, oruđem i vojnom opremom sremskih partizana, iriškom zastavom (1941), ostacima pšenice iz žitnih baza (1942), fotografijama, kartama, skicama i drugim muzejskim materijalom koji ovom pokretu daju specifičan karakter u jugoslovenskim razmerama.