ЕТНОЛОГИЈА

Eтнолошко одељење Музеја Срема развило се из етнографске збирке формиране након оснивања Музеја 1946. године. Захваљујући првом управнику арх. Бранку Василићу тада је организована мрежа сарадника – сакупљача међу просветним радницима у граду и околним селима, са циљем да се систематски прикупља и проучава етнографски материјал, који је већ од 1949. презентован јавности низом изложби. У том периоду збирку је водила професорка Јелена Ђекић.

Први кустос-етнолог Љиљана Радуловачки запослена је у Музеју Срема 1972. године, након чега се у Етнолошком одељењу деценијама радило на прикупљању предмета традиционалне културе, стручној обради грађе и вођењу документације, теренском истраживању духовног и друштвеног живота свих народа и етничких група на подручју Срема, затим на изложбеној делатности и публиковању радова. Након одласка Љ. Радуловачки у пензију 2002. године, Етнолошко одељење преузела је кустос-етнолог Јованка Дражић, која је наставила рад на сакупљању, обради и систематизацији грађе до одласка у пензију 2012. године. Од 2013. године, руководилац одељења је кустос-етнолог Владимир Перић. Исте године, Етнолошко одељење почиње са развијањем употребе аудио-визуелних метода у истраживању покретне и нематеријалне културне баштине, и презентацијом и продукцијом етнографских и документарних филмова.

Етнографску збирку чине предмети набављени поклонима и, у много мањој мери, откупом. Број предмета није велик (око 1300), али Музеј поседује готово све карактеристичне узорке материјалне културе становништва Срема од друге половине XIX до краја ХХ века. Предмети су подељени по мањим тематским целинама: пољопривреда и сточарство, производња текстила (предење и ткање), одевни предмети, текстилно покућство, традиционално посуђе, древно покућство, занатски прибор, предмети духовне културе, публикације.