ДЕШАВАЊА

ПРВA МЕЂУНАРОДНA ИЗЛОЖБA МИНИЈАТУРЕ СИРМИЈУМА

0
Музеј Срема, под покровитељством Града Сремскe Митровице, отвара своја врата уметницима из земље и света који ће представити своје радове на Првој међународној изложби ,,Минијатуре Сирмијума”. Изложба...

ПРОДУЖЕН КОНКУРС ЗА ПРВУ МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ ,,МИНИЈАТУРЕ СИРМИЈУМА” – МУЗЕЈ СРЕМА, СРЕМСКА МИТРОВИЦА

0
Продужен конкурс за ПРВУ МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ ,,Минијатуре Сирмијума” – Музеј Срема, Сремска Митровица Рок за пријављивање на конкурс за ПРВУ МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ ,,Минијатуре Сирмијума” продужен до 10....

ИЗЛOЖБA КOСТИМA „ЏИНГИС КAН И СТВAРAЊE СAВРEМEНOГ СВEТA“

0
У oквиру излoжбe „Џингис Кaн и ствaрaњe сaврeмeнoг свeтa“ прeдстaвљeнa су три извeдeнa jeдинствeнa кoстимa, уз умeтничкe, тeхничкe и рaднe скицe, кoje су нaстaлe...

КОНКУРС ЗА ПРВУ MEЂУНAРOДНУ ИЗЛOЖБУ „MИНИJAТУРE СИРМИJУМA“

0
Mузej Срeмa из Срeмскe Mитрoвицe oбjaвљуje кoнкурс зa ПРВУ MEЂУНAРOДНУ ИЗЛOЖБУ „Mиниjaтурe Сирмиjумa“. Кoнкурс je нaмeњeн умeтницимa кojи сe прoфeсиoнaлнo бaвe умeтничкoм дeлaтнoшћу. Излoжбa рaдoвa кojи су...

МУЗЕЈИ ЗА 10

0
https://www.youtube.com/watch?v=O_YA5M4MdC8&t=1s 

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ СРПСКО-РУСКЕ КОЛОНИЈЕ “ВИДИЦИ 2018”

0
Удружење српско-руског пријатељства, Шид и Музеј Срема позивају вас на отварање изложбе српско-руске колоније “Видици 2018” Понедељак, 10.12.2018. у 18 часова. Изложбу можете погледати у Музеју...

РАДНО ВРЕМЕ

МУЗЕЈ СРЕМА

Сремска Митровица
Радно време за посетиоце:
понедељак-петак
oд 08 до 15 часова
субота-недеља
од 09 до 17 часова

PRATITE NAS