ФЕСТИВАЛИ

Фестивал археолошког филма, представља савремени вид презентације заштите културне баштине, и уједно развија свест о заштити културног добра. Филмови се преузимају са Међународне смотре археолошког филма, а Музеј Срема их емитује током новембарских дана.