ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


Јавне набавке 2018

Уговор о јавној набавци – Нинтел (пдф)
Одлука о додели уговора (пдф)
Конкурсна документација јнмб – услуге заштите имовине (пдф)
Набавке децембар (пдф)
Уговор о јавној набавци (пдф)
Одлука о додели уговора (пдф) 
Конкурсна документација (пдф)
Позив за подношење понуда (пдф)
План јавних набавки за 2018. годину (пдф)


Јавне набавке 2017

План јавних набавки за 2017. годину (пдф)
Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности услуга (пдф)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга (пдф)