ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Јавне набавке 2020

САНАЦИЈА ЗГРАДЕ МУЗЕЈА СРЕМА- II ФАЗА
КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ЗГРАДИ МУЗЕЈА
СРЕМА НА ТРГУ СВ.СТЕФАНА БР. 15(ХИТНА САНАЦИЈА ФАСАДЕ И
ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА Бр. 1.2.2/2020

Позив за подношење понуда (пдф)
Конкурсна документација (пдф)
Прва измена и допун аконкурсне документације (пдф)
Обавештење о продужењу рока (пдф)

Јавне набавке 2019

САНАЦИЈА МУЗЕЈА СРЕМА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ И ФАЗА (САНАЦИЈА КРОВА, ПОДРУМА И САНАЦИЈА ВЛАГЕ У ОБЈЕКТУ ТРГ СВЕТОГ СТЕФАНА БР 19)
JNMV 1.2.2/2019

Позив за подношење понуда (пдф)
Конкурсна документација (пдф)
Javni poziv (пдф)
Конкурсна документација (пдф)
Обавештење о обустави поступка (пдф)
Позив за подношење понуда (пдф)
Конкурсна документација (пдф)
Одлука о додели Уговора (пдф)
Одлука о додели Уговора (пдф)
Обавештење о закљученом Уговору (пдф)


Јавне набавке 2018

Уговор о јавној набавци – Нинтел (пдф)
Одлука о додели уговора (пдф)
Конкурсна документација јнмб – услуге заштите имовине (пдф)
Набавке децембар (пдф)
Уговор о јавној набавци (пдф)
Одлука о додели уговора (пдф)
Конкурсна документација (пдф)
Позив за подношење понуда (пдф)
План јавних набавки за 2018. годину (пдф)


Јавне набавке 2017

План јавних набавки за 2017. годину (пдф)
Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности услуга (пдф)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга (пдф)