Festival arheološkog filma, predstavlja savremeni vid prezentacije zaštite kulturne baštine, i ujedno razvija svest o zaštiti kulturnog dobra. Filmovi se preuzimaju sa Međunarodne smotre arheološkog filma, a Muzej Srema ih emituje tokom novembarskih dana.