Home АРХЕОДАНУБЕ

АРХЕОДАНУБЕ

АРХЕОЛОШКИ ПАРКОВИ У УРБАНИМ ЦЕЛИНАМА КАО СРЕДСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

0
Акроним пројекта:  АрхеоДанубе (ArcheoDanube) Наслов пројекта:  Археолошки паркови  у урбаним целинама као средство  за остваривање локалног  одрживог  развоја Програм: Interreg Danube Трајање пројекта: 07.2020 – 12.2022. Земље партнери:: Словенија, Мађарска, Румунија, Хрватска, Немачка, Бугарска, Чешка Република, Аустрија, Молдавија, Босна и Херцеговина, Србија. DANUBE...

РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ ПЕРИОДА

0
Акроним пројекта: АрхеоДанубе (ArcheoDanube) Назив пројекта: Археолошки парк у урбаним срединама као алат за локални одрживи развој Програм: Interreg Danube Трајање: 07/2020 12/2022 Земље партнери: Словенија, Мађарска, Румунија, Хрватска, Немачка, Бугарска, Чешка, Аустрија, Молдавија, Босна и Херцеговина, Србија, Бугарска, Пројекат АрхеоДанубе успешно је завршио...