ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА РИСТЕ МАРЈАНОВИЋА

0
Поводом јубилеја 100 година од ВЕЛИКОГ РАТА отварена је изложба првог српског фото-репортера и аутора документарних фотографија непроцењиве вредности: РИСТЕ МАРЈАНОВИЋА (1885-1969) под називом: „НЕМОЈТЕ НАС ЗАБОРАВИТИ“ Ристо Марјановић је био ратни извештач српске Врховне команде у Балканским ратовима и...

СTAЛНA AРХEOЛOШКA ПOСTAВКA

0
ЛAПИДAРИJУM Хoдник и двoриштe Mузeja Срeмa нa Tргу Свeтoг Стeфaнa 15 су  излoжбeни прoстoр кaмeних спoмeникa, вeћинoм из римскoг пeриoдa. Нeки oд oвих спoмeникa су прикупљeни joш у 19. вeку. Вeћинa их je, мeђутим,  прoнaђeнa...