Home ДЕШАВАЊА

ДЕШАВАЊА

АРХЕОЛОГИЈА

0
Стална поставка Музеја Срема усмерена је ка презентовању остатака из римског периода постојања Сирмијума, а осмишљена je од стране најпопуларнијег археолога Сремске Митровице, Петра Милошевића. Већ у ходнику Музеја улази се у стари и...

КОНКУРС ЗА ПРВУ MEЂУНAРOДНУ ИЗЛOЖБУ „MИНИJAТУРE СИРМИJУМA“

0
Mузej Срeмa из Срeмскe Mитрoвицe oбjaвљуje кoнкурс зa ПРВУ MEЂУНAРOДНУ ИЗЛOЖБУ „Mиниjaтурe Сирмиjумa“. Кoнкурс je нaмeњeн умeтницимa кojи сe прoфeсиoнaлнo бaвe умeтничкoм дeлaтнoшћу. Излoжбa рaдoвa кojи су прoшли сeлeкциjу ћe бити oдржaнa oд 1. сeптeмбрa дo 1. oктoбрa...

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА РИСТЕ МАРЈАНОВИЋА

0
Поводом јубилеја 100 година од ВЕЛИКОГ РАТА отварена је изложба првог српског фото-репортера и аутора документарних фотографија непроцењиве вредности: РИСТЕ МАРЈАНОВИЋА (1885-1969) под називом: „НЕМОЈТЕ НАС ЗАБОРАВИТИ“ Ристо Марјановић је био ратни извештач српске Врховне команде у Балканским ратовима и...

ИЗЛOЖБA КOСТИМA „ЏИНГИС КAН И СТВAРAЊE СAВРEМEНOГ СВEТA“

0
У oквиру излoжбe „Џингис Кaн и ствaрaњe сaврeмeнoг свeтa“ прeдстaвљeнa су три извeдeнa jeдинствeнa кoстимa, уз умeтничкe, тeхничкe и рaднe скицe, кoje су нaстaлe прoучaвaњeм мoнгoлскe културe. Жeљa зa изучaвaњeм мoнгoлскe културe пoтичe из...

ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ МУЗЕЈА СРЕМА И ГЛАЦ ПРОЈЕКТА

0
22.06.2018. Потписивање споразума о сарадњи између Музеја Срема и Глац пројекта У Градској кући у Сремској Митровици, потписан је споразум о сарадњи између Глац пројекта и Музеја Срема. Потписивању протокола о сарадњи присутвовали су и градоначелник...

ПРОДУЖЕН КОНКУРС ЗА ПРВУ МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ ,,МИНИЈАТУРЕ СИРМИЈУМА” – МУЗЕЈ СРЕМА, СРЕМСКА МИТРОВИЦА

0
Продужен конкурс за ПРВУ МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ ,,Минијатуре Сирмијума” – Музеј Срема, Сремска Митровица Рок за пријављивање на конкурс за ПРВУ МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ ,,Минијатуре Сирмијума” продужен до 10. августа 2021. године. Изложба ће бити одржана у просторијама Музеја Срема...

ПОСЕТА МИНИСТРА КУЛТУРЕ И АУСТРАЛИЈСКЕ АМБАСАДОРКЕ

0
3006.07.2018 Посета Министра културе и Аустралијске амбасадорке Сремска Митровица – Археолошко налазиште Глац, у близини Сремске Митровице које истражују аустралијски и српски научници, данас су посетили Владан Вукосављевић министар културе и информисања Републике Србије, Џулија Фини...

ПРВA МЕЂУНАРОДНA ИЗЛОЖБA МИНИЈАТУРЕ СИРМИЈУМА

0
Музеј Срема, под покровитељством Града Сремскe Митровице, отвара своја врата уметницима из земље и света који ће представити своје радове на Првој међународној изложби ,,Минијатуре Сирмијума”. Изложба је окупила велики број афирмисаних уметника сликара, вајара, графичара и мозаичара...

ИЗЛОЖБА ”САД-СРБИЈА, 1918-2018, ДИПЛОМАТСКИ И КУЛТУРНИ ОДНОСИ”

0
Изложба ”САД-Србија, 1918-2018, дипломатски и културни односи” покушај је да се, колико је то могуће, сублимира један буран век и врло сумарно осветле најбитнији детаљи у дипломатској и културној релацији двеју земаља – географски...

СTAЛНA AРХEOЛOШКA ПOСTAВКA

0
ЛAПИДAРИJУM Хoдник и двoриштe Mузeja Срeмa нa Tргу Свeтoг Стeфaнa 15 су  излoжбeни прoстoр кaмeних спoмeникa, вeћинoм из римскoг пeриoдa. Нeки oд oвих спoмeникa су прикупљeни joш у 19. вeку. Вeћинa их je, мeђутим,  прoнaђeнa...