РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ ПЕРИОДА

0
461

Акроним пројекта: АрхеоДанубе (ArcheoDanube)

Назив пројекта: Археолошки парк у урбаним срединама као алат за локални одрживи развој

Програм: Interreg Danube

Трајање: 07/2020 12/2022

Земље партнери: Словенија, Мађарска, Румунија, Хрватска, Немачка, Бугарска, Чешка, Аустрија, Молдавија, Босна и Херцеговина, Србија, Бугарска,

Пројекат АрхеоДанубе успешно је завршио први период имплементације пројекта крајем 2020. године. Први период започео је у јулу 2020. године оквирним планирањем (WP Т1). Вођа WP Т1 је Завод за заштиту културне баштине Словеније (ZVKDS).

Припрема документа о методологији за партнере за прикупљање основних података (D.Т1.1.1) започела је са циљем да се утврди методологија прикупљања података и података за основну студију. Главни циљ био је прикупљање информација од партнера о европским, националним, регионалним законима и стратегијама у вези са археолошким наслеђем. Даље, требало је да прикупи информације о пројектима који се тичу археолошких паркова на ЕУ и националном нивоу. Информације су прикупљене на партиципативан начин кроз доприносе свих пројектних партнера. У ту сврху коришћене су уобичајене прорачунске табеле које су партнерима омогућавале да деле своје податке и погледају све релевантне теме.

На основу прикупљених података припремљена је Основна студија (D.Т1.1.2.) Са циљем сумирања стања технике у погледу очувања наслеђа у односу на планирање пејзажа, принципе урбаног дизајна и културни туризам. У сврху ове студије анализиране су међународне конвенције, повеље и други доктринарни документи. Студија такође укључује транснационални преглед и упоређивање националних политика и стратегија, као и археолошких система планирања који се користе у укљученим земљама пројектним партнерима, одражавајући стога ситуацију у земљама укљученим у пројекат.

У овом периоду такође је разрађен клизач на основној студији (D.Т1.1.3). Главни циљ овог резултата је сумирање главних налаза и предлога Основне студије у визуелном клизачу. Презентација на енглеском језику припремљена је и преведена на националне језике. Партнери га могу користити за представљање налаза локалним заинтересованим странама.

У овом периоду припремљено је и развијање заједничких смерница о укључивању заинтересованих страна (D.Т1.2.1). Анализа заинтересованих страна описује процес и исход идентификовања заинтересованих страна за (даљи) развој археолошких паркова и успостављање група заинтересованих страна АРХЕОДАНУБЕ. Подаци су прикупљени анкетом октобар – децембар 2020. године и обухватили су свих десет градских партнера пројекта АРХЕОДАНУБЕ. Анализа је показала да се представници јавних власти могу јасно идентификовати и дата им је спремност да учествују у групама заинтересованих страна. Такође су идентификовани додатни актери из културе, наслеђа, туризма и медија који би имали користи од пројекта АРХЕОДАНУБЕ и припремљене и саопштене препоруке за сваког градског партнера за успостављање група заинтересованих страна.

Припремљени резултати:

D.Т1.1.1 Методологија за прикупљање основних података од партнера

D.Т1.1.2 Резиме сажете основне студије (http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/2dc3d9916b6065e130cb53549b046b26ebbf4443.pdf)

D.Т1.1.3 Презентација о главним налазима и предлозима Основне студије (http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/b02e8c1fb686315c35b413ec5620476771c8a803.pdf)

Презентација о главним налазима и предлозима Основне студије – верзија на српском језику (ПДФ)

D.Т1.2.1 Развијање заједничких смерница о укључивању заинтересованих страна (http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/cdb4437f64ec011ef475e07da877ed91feea4ccb.pdf)

АрхеоДанубе је суфинансиран из фондова Европске уније (ЕРДФ, ИПА, ЕНИ)

Фејсбук страна пројекта: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/

Страница пројекта: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here